192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Tu redzi arhīvu par Trešais ticības loceklis

Svētais Gars kā būtne un kā persona

Tēze, ka Svētais Gars pēc savas būtības vai esmes un kā persona vai hipostāze ir Dievs, tiek uzturēta un aizstāvēta, un tā tiek norobežota no uzskatiem, ka Tas uztverams vienīgi kā kāds jēdziens vai teiciens, respektīvi kā skaidrojuma princips, un ka Tas, tātad, ir kaut kas radīts.

Svētais Gars kā būtne un kā persona

Lasīt tālāk »Neredzama Baznīca? …Neticam? – Apskatam!

Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?

Lasīt tālāk »


Ticības izvēle ..vai cilvēkam tāda ir?

Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?

Lasīt tālāk »


Ceļa rādīšana pie Jēzus

Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?

Lasīt tālāk »


Pareizās mācības Baznīca par taisnošanu

Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?

Lasīt tālāk »