237. Kādēļ es apliecinu: "Es ticu uz grēku piedošanu"?Tu redzi arhīvu par Tomass Mincers

Par Bībeles dievišķo inspirāciju

Ar jēdzienu “Bībeles dievišķā inspirācija” precīzi jāsaprot: Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus ir inspirējis trīsvienīgā Dieva Svētais Gars. Tātad tie ir radušies, saglabāti un nodoti tālāk, darbojoties Svētajam Garam un ar Viņa palīdzību tie arī tiek sludinot skaidroti un izprasti. Svētais Gars turklāt nav kaut kāda teologu izdoma, bet ir persona, tāpat kā trīsvienīgais Dievs ir subjekts, kas runā un darbojas savos vārdos. To apliecina un praktiski pielieto arī visi apliecību raksti.

Lasīt tālāk »