193. Kā Kristus tevi atpestīja no visiem taviem grēkiem?Tu redzi arhīvu par ticīgo vajāšana

Dievbijības mācība pasauli sanikno

“Bet, kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad.” [Gal.4:29]

Dievbijības mācība pasauli sanikno

Lasīt tālāk »Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums. Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. [1.Pēt.4:14-16]

Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Lasīt tālāk »