323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par ticīgie ļaudis

Kas tie par dīvainiem augļiem?

Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus. [Mt.3:8-9]

Lasīt tālāk »Mūsu prāts vai Dieva vārds

Ābrahāms nezaudēja ticības spēku, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi ­- viņam varēja būt jau simts gadu ­- un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. [Rom.4:19]

Lasīt tālāk »