242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?Tu redzi arhīvu par ticīgie kalpi

Kalpo Tam Kungam, kalpojot saviem kungiem

Kalpi lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim,.. ka viņi visās lietās ir rota mūsu Pestītāja Dieva mācībai [Tit.2:9–10].

kalpo Tam Kungam

Lasīt tālāk »