26. Kas ir patiesa paļaušanās uz Dievu?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par ticības taisnība

Tu patiesi esi Dieva bērns

Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! [Gal.4:6]

Tu patiesi esi Dieva bērns

Lasīt tālāk »Ietērpti kāzu drēbēs

“Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs.” [Mt.22:10-11]

ietērptas kāzu drēbēs

Lasīt tālāk »


Divi mācības jautājumi

“Spried ar saprātīgajiem un apgalvojumos pamatojies Visaugstākā likumos!” [Sīr.9:15]

divi mācības jautājumi

Lasīt tālāk »


« 1  2