271. Dieva vārds... Kā tas top svētīts?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par ticības sludināšana

Dieva vārds kā zobens

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abas puses griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. [Ebr.4:12]

Dieva vārds kā zobens

Lasīt tālāk »Piedzimusi jauna radība

“Redzi, visu Es daru jaunu!” [Atkl.21:5]

Piedzimusi jauna radība

Lasīt tālāk »


Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots?

Neticīgais noklausījās sprediķi. Pēc dievkalpojuma viņš lepni sacīja mācītājam: “Nokļūt Debesīs ir vienkāršāk par vienkāršu. Tikai tici. Tad jebkādi grēki būs piedoti.” “Tieši tā,” sacīja mācītājs, “šis apsolījums attiecas arī uz tevi.” Neticīgais smīnēdams atbildēja: “Kā tad, mācītāj. Es noteikti ticēšu.”

Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots

Lasīt tālāk »


« 1  2