162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?Tu redzi arhīvu par ticības noslēpums

Es ticu, ka varu (I believe I can…) ticēt

Šie jūsu pāri palicēji, kas aizvesti, Mani pieminēs tur tautu starpā, kad Es būšu salauzis viņu sirdi, kas neuzticībā bija atkāpusies no Manis, un pārveidojis viņu acis, kas kā uz mīļākajiem raudzījās uz viņu elkiem. Tad tiem pašiem riebsies tas ļaunums, ko tie nodarījuši ar visām savām negantībām, un tie atzīs, ka Es, Tas Kungs, ne bez iemesla tiem piedraudēju ar tādu nelaimi (Ec. 6:9-10).

Lasīt tālāk »Vai liekulis var saņemt grēku piedošanu?

Aptauja par grēku piedošanas un ticības jautājumiem

Lasīt tālāk »


Kā es jūs visus mīlu

Kā es jūs visus mīlu,
Kā es jūs visus mīlu…
Tā saka egosists;

Kā es jūs visus mīlu

Lasīt tālāk »


Kalvins – ticības tramplīns

gan izšķirt kura sirds ir ticīga, kura nav?; kuram vairāk, bet kuram tā tiecas kļūt maz[āk]ticīga? …Kā un pret ko izmērīt savu ticības stiprumu un pareizumu? …Kā tu man vari pateikt/pierādīt, ka tev ir pestījošā ticība?

Šādi un līdzīgi jautājumi nerodas tev vienam, un tie jau labu laiku bija nodarbinājuši arī Mr.Kalvina prātu, līdz viņš izdarīja lielo atklājumu – ticošie ir tie izredzētie, kuri netaps pazudināti ! ! !

Lasīt tālāk »