362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?Tu redzi arhīvu par ticības iemantošana

Kristīgā ticība netiek pārmantota

“Un, kad arī visa tā paaudze tika piepulcināta saviem tēviem, tad cēlās jauna paaudze pēc viņiem, kas nepazina To Kungu, nedz arī Viņa darbus, ko Viņš bija darījis Israēlam.” [Soģu 2:10]

Kristīgā ticība netiek pārmantota

Lasīt tālāk »Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots?

Neticīgais noklausījās sprediķi. Pēc dievkalpojuma viņš lepni sacīja mācītājam: “Nokļūt Debesīs ir vienkāršāk par vienkāršu. Tikai tici. Tad jebkādi grēki būs piedoti.” “Tieši tā,” sacīja mācītājs, “šis apsolījums attiecas arī uz tevi.” Neticīgais smīnēdams atbildēja: “Kā tad, mācītāj. Es noteikti ticēšu.”

Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots

Lasīt tālāk »