276. Kas ir trešā lieta, ko mēs lūdzam Svētajā Lūgšanā?Tu redzi arhīvu par Tēvreize

Pareiza sirds darbība

“Un piedod mums mūsu parādus.” [Mt.6:12]

Pareiza sirds darbība

Lasīt tālāk »Par lūgšanu, kas parasti tiek saukta par Tēvreizi

Patiesi, mēs zinām, ka Dievs pats pēc savas gribas ir gatavs dāvāt labumus, īpaši tiem, kas atgriežas un pazemojas Dieva varenās rokas priekšā – tiem, kas ticībā meklē, klauvē un lūdz. Tā mēs izplūstam savās lūgšanās Dieva priekšā ne tāpēc, ka mēs šaubāmies par Viņa labo gribu, bet lai mēs patiesi varētu parādīt Viņam savu grēku nožēlu. Viņš ir apsolījis grēku piedošanu tiem, kas tos nožēlo (Ec.18:23). Viņš mazinās savu tiesu un dāvās savu svētību (Jer.18:8). Viņš dāvās žēlastību pazemīgajiem (1.Pēt.5:5).

Lasīt tālāk »


Kādi ir pirmie vārdi jūsu lūgšanā?

Jēzus “ar augšāmcelšanos no mirušajiem celts spēkā par Dieva Dēlu”. [Rom.1:4] Un, kaut arī Viņš ir Dieva Dēls, neviens cits nav tik uzcītīgi vērsies pie Debesu Tēva un tik ļoti paļāvies uz lūgšanas spēku kā mūsu Pestītājs!

Lasīt tālāk »


Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

“Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” [Mt.6:12]

Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

Lasīt tālāk »


Vārda nozīme un darbība

Daudzveidīgo [personas] vārda lietojumu Vecās – bet šeit it īpaši Jaunās – Derības Svētajos Rakstos nav viegli aptvert vienotā priekšstatā. To apgrūtina vārda būtība un funkcija, ko grūti priekšstatīt kā noteiktu jēdzienu. Tēvreizes pirmajā lūgumā mēs lūdzam kā to saviem mācekļiem Tēvu lūgt mācījis Dieva Dēls: “…svētīts lai top Tavs Vārds”. Šis lūgums vērsts uz Dieva darbību, lai Viņš Savu Vārdu rāda svētu vai, kā tas izteikts Jņ.12:28, lai Viņš pagodina savu Vārdu. Pamatojums Dieva Vārda svētdarīšanu ir Dieva svētums, kas veido Viņa būtību.

Lasīt tālāk »