275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?Tu redzi arhīvu par Tēvreize

Tēvreize: “Mūsu Tēvs debesīs”

Mums ir jālieto lūgšanas vārdi nevis lai aizkustinātu Dieva prātu ar retoriskām insinuācijām, bet, atkārtojot un pārdomājot šos vārdus, radītu sevī uzmanību, uzticību, pārliecību un rūpību, pareizi formulējot savas lūgšanas.

Lasīt tālāk »Pareiza sirds darbība

“Un piedod mums mūsu parādus.” [Mt.6:12]

Pareiza sirds darbība

Lasīt tālāk »


Par lūgšanu, kas parasti tiek saukta par Tēvreizi

Patiesi, mēs zinām, ka Dievs pats pēc savas gribas ir gatavs dāvāt labumus, īpaši tiem, kas atgriežas un pazemojas Dieva varenās rokas priekšā – tiem, kas ticībā meklē, klauvē un lūdz. Tā mēs izplūstam savās lūgšanās Dieva priekšā ne tāpēc, ka mēs šaubāmies par Viņa labo gribu, bet lai mēs patiesi varētu parādīt Viņam savu grēku nožēlu. Viņš ir apsolījis grēku piedošanu tiem, kas tos nožēlo (Ec.18:23). Viņš mazinās savu tiesu un dāvās savu svētību (Jer.18:8). Viņš dāvās žēlastību pazemīgajiem (1.Pēt.5:5).

Lasīt tālāk »


Kādi ir pirmie vārdi jūsu lūgšanā?

Jēzus “ar augšāmcelšanos no mirušajiem celts spēkā par Dieva Dēlu”. [Rom.1:4] Un, kaut arī Viņš ir Dieva Dēls, neviens cits nav tik uzcītīgi vērsies pie Debesu Tēva un tik ļoti paļāvies uz lūgšanas spēku kā mūsu Pestītājs!

Lasīt tālāk »


Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

“Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” [Mt.6:12]

Skaista un jauka piebilde, kas atklāj Dieva prātu

Lasīt tālāk »