151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?Tu redzi arhīvu par Tēvreize

Vārda nozīme un darbība

Daudzveidīgo [personas] vārda lietojumu Vecās – bet šeit it īpaši Jaunās – Derības Svētajos Rakstos nav viegli aptvert vienotā priekšstatā. To apgrūtina vārda būtība un funkcija, ko grūti priekšstatīt kā noteiktu jēdzienu. Tēvreizes pirmajā lūgumā mēs lūdzam kā to saviem mācekļiem Tēvu lūgt mācījis Dieva Dēls: “…svētīts lai top Tavs Vārds”. Šis lūgums vērsts uz Dieva darbību, lai Viņš Savu Vārdu rāda svētu vai, kā tas izteikts Jņ.12:28, lai Viņš pagodina savu Vārdu. Pamatojums Dieva Vārda svētdarīšanu ir Dieva svētums, kas veido Viņa būtību.

Lasīt tālāk »Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

Pastāv uzskats: cik cilvēku, tik lūgšanas veidu. Kad mācekļi lūdza mūsu Pestītājam, lai iemācītu viņus Dievu lūgt. Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Mūsu Tēvs debesīs..”

Lasīt tālāk »


Uzticīgākie dievlūdzēji

Doktors Luters savā dzīvē bija viens no uzticīgākajiem dievlūdzējiem.

Uzticīgākie dievlūdzēji

Lasīt tālāk »


Ne Par…, ne Pret…, bet Ar…

Ar gaismu, kas nākusi pasaulē,
Par gaismu, kas ielīt var dvēselē;
Pret Dievu, kas sauc mūs no mūžības,
Mūsu balsis lai lūgšanā paceļas.

Lasīt tālāk »