119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par taisnības darbi

Kā atbrīvot tādu, kurš jau brīvs

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” [Jņ.8:36]

Kā atbrīvot tādu, kurš jau brīvs

Lasīt tālāk »Brīvi uz mūžiem

Ielūkojieties abos attēlos šajā publikācijā. Tajos redzamie cilvēki uzmanīgi lasa kādu rakstītu tekstu, zinot, ka viņu nākotne ir atkarīga no tā, vai viņi šo vēstījumu pareizi sapratīs.

Brīvi uz mūžiem

Lasīt tālāk »


Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs?

“Ak, Kungs, Israēla Dievs, Tu esi taisnīgs, jo mēs vienīgie kā izglābtie esam pāri palikuši, kā tas ir pašlaik. Lūk, mēs esam Tavā priekšā savas vainas apziņā, jo neviens nevar pastāvēt Tavā priekšā šādas lietas dēļ.” [Ezr.9:15]

Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs

Lasīt tālāk »


Vai tu deri debesu valstībai?

Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm; zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis nolēsumu! [Sāl.māc.11:9]

Vai tu deri debesu valstībai

Lasīt tālāk »


25 For Haiti: We Are The World

Tā sacīt mēs esam tā pasaule
Redzi, tie bērni esam mēs;
Tā sacīt mēs esam tas pasaules gaišums
Šurpu nāc un (zie)dot sāc!

Lasīt tālāk »