170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par Tā Kunga griba

Ekumeniskā kustība kā dievišķs ceļš?

Mūsdienu kristietībā bieži tiek pieņemts, ka Jņ.17:20-23 minētie vārdi mūsu “Kunga Augstā priestera lūgšanā” ir ieteikums baznīcām atkal apvienoties, kas savu mācību dēļ ir šķirtas, un ka caur šādi sasniegtu vienotību neticīgo pasauli varētu vest pie ticības.

Ekumeniskā kustība kā dievišķs ceļš

Lasīt tālāk »Velna mērķis

Apustulis vēršas pie kristīgās ģimenes, pie tiem ļaudīm, kas ir saņēmuši Kristus žēlastību un piedošanu, kas ir saņēmuši Svētā Gara spēku un tagad ir mudināti mosties. Mosties no tā nāves miega, no tā fantāzijas snauda, kur kādreiz cilvēks, tāpat kā viņš sapņos var redzēt, ka viņš kaut ko dara, ka viņš kaut ko ēd vai bauda vai kaut kas notiek, bet, kad viņš pamostas, tad izrādās, ka viņš turpat gultā vien ir ietinies savā segā, galvu spilvenam piespiedis. Tāpatās arī mūsu ticība kādreiz varbūt tikai šāda mūsu fantāzija.

Velna mērķis

Lasīt tālāk »


Staigāt tumsībā

Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. [1.Jņ.1:6]

Staigāt tumsībā

Lasīt tālāk »