161. Kāds bija Dieva tēls cilvēkā?Tu redzi arhīvu par Tā Kunga gaisma

Dievs apgaismo Savu vaigu pār ticīgajiem

Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! [4.Moz.6:25]

Dievs apgaismo Savu vaigu pār ticīgajiem

Lasīt tālāk »Vai izvēlējies jau īsto gaismas piegādātāju?

Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi. Slavēts esi Tu, ak, Kungs! Māci man Tavus likumus. [Ps.119:11-12]

Patiesais gaismas devējs

Lasīt tālāk »


Saule spīd un lietus līst…

Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. [Mt.5:44-45]

saule spīd un lietus līst

Lasīt tālāk »