345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?Tu redzi arhīvu par Ta Kunga apsolījums

Kristības ārējā zīme

Kristīgā Kristība notiek uz Vārda pamata, tas ir, Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā. Tai ir savs pamats un līdz ar to nemainīgs apmērs tās pārvaldīšanai.

Kristības ārējā zīme

Lasīt tālāk »Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt

Baznīcas kritika tāpat kā raizes par baznīcu var tā pārņemt baznīcas locekļus, ka tie pilnīgi aizmirst, kas ir baznīca un kas to veido un uztur. Tad aizsākas izmisīgais cīniņš par tās saglabāšanu un aizstāvību, un tomēr tas viss tad ir tikai zīme, ka reizē ar zināšanām par pamatiem zudušas arī atšķiršanas spējas. Tas nav saistīts ar kādiem noteiktiem virzieniem, bet gan attiecas uz baznīcu kopumā tādā veidā, kā tai uzbrūk un kā to apkaro apkārtējā pasaule, pat arī tā pasaule, kas izveidojas viņā pašā. Tāpat kā par ticību jāsaka, ka tās apstrīdēšana, uzbrukumi tai to neatceļ, bet gan apliecina un stiprina, tā arī par baznīcu ir sakāms, ka šī cīņa pret to un tajā – kas norisinās tās pastāvēšanas vēsturiskajā realitātē, kur tā pastāv kā “karojoša baznīca”, kas ir ceļā uz pilnību mūžībā – to apliecina un stiprina.

Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt

Lasīt tālāk »