157. Kas ir eņģeli?Tu redzi arhīvu par svētruna Lieldienās

Kristus ir uzmodināts no miroņiem!

Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?” Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās.

Lasīt tālāk »Sēru rūpes – mirušā apkopšana

Pirmais, kas nāk mums acu priekšā, ir šo sieviešu [divu Mariju un Salomes] dziļas sēras. Viņu Kungs un mācītājs Jēzus no Nācaretes pirms divām dienām bija notiesāts, mocīts, apsmiets un piesists krustā kā noziedznieks. Bija sagruvušas visas cerības, ko viņas, tāpat kā citi Jēzus mācekļi, bija lolojošas, ka Viņš atpestītu Israēlu (Lk.24:21).

Lasīt tālāk »


Akmens kapa priekšā

Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” (Mk.16:2-3)

Lasīt tālāk »


Tukšais kaps un Priecīgā Vēsts par Jēzus Augšāmcelšanos

Tagad nu šīs trīs sievietes [Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome] nāk uz kapu ar savām rūpēm par Jēzus mirstīgo atlieku apkopšanu. Bet viss izrādās pilnīgi savādāk: akmens ir novelts, kaps stāv atvērts un ir tukšs. Vai mēs varam iedomāties, kādu šoku viņām nācās piedzīvot?

Lasīt tālāk »