88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?Tu redzi arhīvu par svētlaime

Kas aizdzen velnu?

“Viens vārdiņš to spēj aizdzīt…”

Lasīt tālāk »Dieva trīsvienība

Nu mēs nonākam pie Dieva trīsvienības, kura “Tēva, Dēla un Svētā Gara” vārdā mēs esam kristīti. Daudziem, arī teologiem, Dieva trīsvienība šķiet kā noslēpums vai kaut kas nesaprotams.

Lasīt tālāk »


Jēzus apsola Patiesības Garu

Kā Dēls ir izgājis no Tēva, lai ļaudis atkal vestu pie Tēva caur to, ka viņi pazīst Viņu, Dieva Dēlu, un tad viņš tiem sūta citu Aizstāvi, Svēto Garu, lai tas paliek pie šiem ļaudīm, kas pazīst Dēlu, un caur Dēlu pazīst Tēvu, lai tie paliek Dieva bērni un pieaug un aug pretī Dieva pilnībai.

Jēzus apsola Patiesības Garu

Lasīt tālāk »


Svētie Raksti apgaismo sirdis

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Ps.19:8-9)

Svētie Raksti apgaismo sirdis

Lasīt tālāk »


Tavās pēdās, Pestītāj!

“Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni.” [Ef.5:1]

Tavās pēdās, Pestītāj!

Lasīt tālāk »