9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?Tu redzi arhīvu par svētīta tauta

Kristieši ir svētīta tauta

…neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. [1.Pēt.3:9]

kristieši ir svētīta tauta

Lasīt tālāk »