352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?Tu redzi arhīvu par Svētā lūgšana

Mutiska lūgšana

Vai lūgšanai vienmēr ir jābūt mutiskai un vārdos izteiktai?

Mutiska lūgšana

Lasīt tālāk »Kristīgā lūgšana

Kas tad pēc būtības ir kristīgā lūgšana?

Kristīgā lūgšana

Lasīt tālāk »


Uzprasīties uz tiesu

“Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”

lugt Dieva tiesu

Lasīt tālāk »


Nepiekāpties velnam, pasaulei un paša miesai

Kā mēs varam pastāvēt kārdināšanās?

Nepiekāpties velnam, pasaulei un paša miesai

Lasīt tālāk »


Atpestīšana no ļauna

Kādēļ mēs lūdzam: “Atpestī mūs no ļauna”?

Atpestīšana no ļauna

Lasīt tālāk »