185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?Tu redzi arhīvu par Svētā Kristība

Cilvēki nenovērtē Kristus nopelnu, kas dots Kristībā

Svētajā Kristībā, ko cilvēka veselais saprāts uzlūko kā lielāko muļķību, Dievs patiesi uzņem pie Sevis bērnus, ietērpj viņus Kristū un apbalvo ar visiem un apbalvo ar visiem Viņa nopelniem, un dara to ar vienkāršu ūdeni un parastu mācītāja kalpošanu.

cilvēki nenovērtē Kristus nopelnu, kas dots Kristībā

Lasīt tālāk »Lielie meli par Dieva neesamību

Pirmie meli ir šādi: Dieva nav. Šos melus es pazīstu ļoti labi, jo pats tiem ticēju sešus gadus – ticēju tik droši un nešaubīgi, kā var ticēt tikai pārliecināts materiālists. Tādēļ es labi pazīstu argumentus, kādus lieto cilvēks, kas tic meliem par Dieva neesamību, ja vien viņam vispār ir pamatojums šādai pārliecībai un tā nav tikai tukša un nepārdomāta spriedelēšana. Deviņos no desmit gadījumiem tāds cilvēks domā: Dieva nav, jo zinātniskā pasaules skatījumā Dievam nav vietas un pēc Viņa nav vajadzības, jo zinātne mums pierādījusi, ka Visums ir kā mehānisms un matērijas kustība, kas darbojas pēc saviem mūžīgiem un nemainīgiem likumiem.

Lielie meli par Dieva neesamību

Lasīt tālāk »


Cik tuvu man mans gals jau klātu [628]

Cik tuvu man mans gals jau klātu, To cilvēks teikt neviens nemāk.
Kas izprast var ta Kunga prātu? Laiks aiziet, nāve nācin nāk.
Dievs, Kristus dēļ es lūdz’ šo liet: Lai mans gals labi man iziet!

Lasīt tālāk »


Svētā Kristība: Zīmes

Kristības zīme ir ūdens. Didahē par Kristību sacīts:

“Kristījiet Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, dzīvā, tekošā ūdenī. Ja nav dzīvā ūdens, tad kristījiet citā ūdenī. Ja nevari aukstā, tad siltā. Ja tev nav ne viena, ne otra veida ūdens, tad lej uz galvas trīs reiz ūdeni Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.”

zīme ūdens uz galvas

Lasīt tālāk »


Svētais ūdens

Viņš mūs izglāba.. ar mazgāšanu atdzimšanai. [Tit.3:5]

svētīts ūdens

Lasīt tālāk »