188. Ko Bībele māca par Jēzus ieņemšanu?Tu redzi arhīvu par Svētā Gara dāvana

Grēku piedošana ir vienīgi Dieva lieta

No paša augšāmceltā Kunga mācekļi saņēma Svētā Gara dāvanu un pilnvaras piedot grēkus vai tos paturēt, un šai norisei laikā ir iedarbība arī mūžībā.

Grēku piedošana ir vienīgi Dieva lieta

Lasīt tālāk »Dieva Vārda un Dieva īpašību izziņa

Dieva Vārds* un īpašības netiek pārnestas no cilvēkiem uz Dievu, bet gan tās atklāj pats Dievs [2.Moz.3:14; Mt.1:21-23].

Dieva Vārda un Dieva īpašību izziņa

Lasīt tālāk »


Ticības skaidrība

Īstā ticība pastāv apliecinājumā: “Jēzus ir mans Kungs.” Šī ticība ir Svētā Gara dāvana un zīme (1.Kor.12:1-3).

ticības skaidrība

Lasīt tālāk »


Vasarsvētku turpinājums ikdienā

Mēs lasām, ka tad, kad ticīgie un dievbijīgie, un tomēr vēl aizvien līdz šim arī neticīgie un reizē arī bezdievīgie, proti tie kas turējās vēl pie Vecās Derības un nepazina Jēzu, pēkšņi kaut ko atskārzdami jautā apustuļiem: brāļi, ko lai mēs darām?

Vasarsvētku turpinājums ikdienā

Lasīt tālāk »


Kāpēc mums tiek dots Svētais Gars?

“Bet apustuļi Jeruzālemē, dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu, jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu. Bet Sīmanis, redzēdams, ka, apustuļiem rokas uzliekot, dabū Svēto Garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams: “Dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto Garu.” Bet Pēteris tam sacīja: “Kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar Šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to Kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnības saistītu.”" (Ap.d.8:18-24)

Kāpēc mums tiek dots Svētais Gars?

Lasīt tālāk »