100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?Tu redzi arhīvu par Šmalkaldes artikuli

Kam ir senāka mācība – Romas katoļiem vai luterāņiem?

Romas katoļi, protams, bija pirmie un senākie, bet luterāņi radās tikai pēc tam! Tā daudzi varētu iesaukties.

Kam ir senāka mācība - Romas katoļiem vai luterāņiem?

Lasīt tālāk »Kur ir apustuļu mācība šodien?

Pretenzija, ka tā baznīca, kurai es piederu, ir identiska ar apustuļu baznīcu, ir ticības lieta. Atbilde saistās ar to, vai es savas baznīcas mācību uzskatu par apustulisku.

kur ir apustuļu mācība šodien?

Lasīt tālāk »


Neskaidrais vārds “baznīca”

Savā rakstā par baznīcas vēsturi “Par konciliem un baznīcām” [1539] Luters pēta, kādā veidā baznīcas instances, kā pāvesti un konsoli vai sinodes, ar saviem lēmumiem var pretendēt būt par saistošām autoritātēm baznīcā un ticībai, it īpaši tad, ja tās pieņem lēmumus un nāk klajā ar paziņojumiem, kas ir pretrunā ar Svēto Rakstu liecību.

Neskaidrais vārds "baznīca" Lutera prāt

Lasīt tālāk »


Jēzus nodots un uzmodināts

Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti [Rom.4:25].

Lasīt tālāk »


Kalpošanas amata definīcija

Termins kalpošanas amats gan Rakstos, gan Baznīcā tiek lietots šaurākā un plašākā nozīmē. Vispārīgā nozīmē tas attiecas uz jebkuru Evaņģēlija pasludināšanas vai sakramentu pārvaldīšanas veidu, neatkarīgi no tā, vai to veic kristieši vispār, jo Dievs viņiem ir uzticējis žēlastības līdzekļus, vai aicināti un iecelti Dieva vārda kalpi (Baznīcas kalpotāji), kuri darbojas kristīgās draudzes vārdā.

kalpošanas amats

Lasīt tālāk »