152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?Tu redzi arhīvu par sludināšanas spēks

Pilnīga un nesavtīga sludināšana

“Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina. Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīkles.” [2.Tim.4:16-17]

Pilnīga un nesavtīga sludināšana

Lasīt tālāk »Interesanti un neikdienišķi ieroči

Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. [2.Kor.10:3-5]

Interesanti un neikdienišķi ieroči

Lasīt tālāk »


Nedarīt labo – ar’ nozīmē grēkot

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. [Jēk.4:17]

Nedarīt labo - arī nozīmē grēkot

Lasīt tālāk »


Lapu atbrīvošana

“Es ticu, ka tie, kas mīl miesīgu brīvību un vēlas būt brīvkungi, nav saņēmuši īsto brīvību no Dēla, jo Jēzus saka jūdiem: “Ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.”"

Lasīt tālāk »