192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Tu redzi arhīvu par slimības

Sāpes vai ciešanas?

“Nenicini Tā Kunga pārmācību un nepagursti, kad Viņš tevi norāj!” (Ebr.12:5)

Sāpes vai ciešanas

Lasīt tālāk »Kristietis un medicīna

Reizēm mums nākas slimot. Citam vairāk, citam mazāk. Slimības, tāpat kā darbs vaiga sviedros, ir grēkā krišanas sekas. [1.Moz.3]

Kristietis un medicīna

Lasīt tālāk »