42. Kas ir svētīšana?Tu redzi arhīvu par skaidra sirdsapziņa

Ticība un laba sirdsapziņa

Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. [1.Tim.1:18-19]

Lasīt tālāk »Grēki kristīgās brīvības aizsegā

Jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. [Gal.5:13]

bijušais luterāņu mācītājs Māris Sants iet kopar gejiem praidā  - grēki kristīgās brīvības aizsegā

Lasīt tālāk »