47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?Tu redzi arhīvu par sirds gaviles

Īsta Dieva slavēšana Garā

Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu Pestītāju. [Lk.1:46-47]

īsta Dieva slavēšana Garā

Lasīt tālāk »