216. Kas ir labi darbi?Tu redzi arhīvu par Sinaja kalns

Ticīgie kļūst līdzīgi Dievam

Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. [1.Jņ.3:2]

līdzīgi Dievam

Lasīt tālāk »Atkārtošana – zināšanu māte

Kas ir desmit svētie Dieva baušļi?

Lasīt tālāk »


Tavs Dievs, kas vēl tev labu

“Un Dievs sacīja visus šos vārdus: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.”" [2.Moz.20:1-3]

Tavs Dievs, kas vēl tev labu

Lasīt tālāk »