52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?Tu redzi arhīvu par Sinaja kalns

Ticīgie kļūst līdzīgi Dievam

Vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. [1.Jņ.3:2]

līdzīgi Dievam

Lasīt tālāk »Atkārtošana – zināšanu māte

Kas ir desmit svētie Dieva baušļi?

Lasīt tālāk »