217. Kā tu pastāvēsi ticībā?Tu redzi arhīvu par simbolisms

Atklāsmes grāmatas vīziju īss apskats

Šīs tabulas trīs krāsas nozīmē Atklāsmes grāmatas trīs daļas; ievadu, sešas vīzijas un noslēdzošo debesu vīziju. Sekojošie attēli ilustrē grāmatas nozīmīgākās daļas un to simbolismu. Lai saprastu, kā katra no šīm daļām saistās ar Atklāsmes grāmatu, jāiegūst tās koptēls.

Atklāsmes grāmatas vīziju īss apskats

Lasīt tālāk »Simbolu simfonija

Pēc britu Bībeles pētnieka Donalda Gatrija domām, no 404 Atklāsmes grāmatas pantiem 278 satur atsauksmes uz Vecās derības simboliem vai stāstiem. Citiem vārdiem sakot, gandrīz 70 % Atklāsmes grāmatas ir saistīta ar Veco Derību! Kombinējot simbolus un tēlus no citām Bībeles daļām, Atklāsmes grāmata sniedz jaunu, dramatiskāku vēsti par Dieva dusmām un debesu godību. Tāpat kā komponists savij kopā vairāku instrumentu skaņas, lai radītu brīnišķu simfoniju, Atklāsmes grāmata apkopo simbolus un tēlus no citām Bībeles daļām, lai izveidotu varenas vīzijas.

Simbolu simfonija

Lasīt tālāk »