119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par sievas galva

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »