205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?Tu redzi arhīvu par sievām

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »Uzvedības normas kristīgām sievām

Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. [1.Pēt.3:1-2]

uzvedības normas kristīgām sievām

Lasīt tālāk »