305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par sestais bauslis

Laulība ir ekskluzīva, vienreizēja un neatkārtojama

Pēc grēkā krišanas vīra un sievas attiecības ir apgrūtinātas ar sievas atkarību un vīra valdīšanu (1.Moz 3:16).

laulība ir ekskluzīva, vienreizēja un neatkārtojama

Lasīt tālāk »Laulība Bauslības un Evaņģēlija skatījumā

Kristīgajai draudzei ar savu sludināšanu un mācīšanu, kā arī ar priekšzīmīgu dzīvesveidu jāapliecina Dieva svētība un apsolījums laulībai.

Laulība Bauslības un Evaņģēlija skatījumā

Lasīt tālāk »


Dieva baušļi laulības aizsardzībai

Dieva baušļi laulības aizsardzībai ir nepieciešami tāpēc, ka kritušais un grēka un velna varai pakļautais cilvēks atkal un atkal sabojā un noniecina to, ko Dievs radījis viņa labā. Bet, ja tiek mainīti vai atcelti Dieva baušļi, kas ir spēkā attiecībā uz visiem cilvēkiem, tad tiek sagrauts tas, kas ir Dieva labā griba kritušās pasaules uzturēšanai. Dieva baušļi laulības aizsardzībai ir skaidri un viennozīmīgi, un tie atrodami kā Vecajā, tā Jaunajā Derībā.

Dieva baušļi laulības aizsardzībai

Lasīt tālāk »


Vai ar to ir domāts sekss?

Sestais bauslis: “Tev nebūs laulību pārkāpt.”

Vai ar to ir domāts sekss

Lasīt tālāk »


Sekss ārpus laulības

Kristietim Dieva griba ir vissvētākais. Jebkurš Dieva gribas pārkāpums ir Dieva svētuma piesmiešana. Dieva bērniem ir sacīts: “Sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā.” [1.Pēt.1:15] Šīs pasaules neticīgajiem nav vēlēšanās nedz ir pa spēkam īstenot Dieva svētumu. Gluži pretēji, Dieva dāvanas viņi izlieto dažādās preteklībās un “kauns viņiem ir gods.” [Fil.3:19]

Sekss ārpus laulības

Lasīt tālāk »


 1  2 »