184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?Tu redzi arhīvu par Septītās Dienas Adventisti

No Rīgas draudzes esot padzīts populārs mācītājs

Pamatojoties uz baznīcēnu sūdzībām par draudzes šķeltniecību un ētikas standartu pārkāpumiem no Rīgas Centra draudzes esot padzīts populārs mācītājs.

No Rīgas draudzes esot padzīts populārs mācītājs

Lasīt tālāk »Luters atkal Romā: Mārtiņa Lutera laukums

Pirms sešiem gadiem Itālijas luterāņi kopā ar adventistiem Romas pilsētas pārvaldei iesniedza lūgumu par godu Reformācijas 500 gadu jubilejai kādu no pilsētas laukumiem vai ielu nodēvēt Lutera vārdā.

Mārtiņa Lutera laukums

Lasīt tālāk »


Velna izdzinējus ieliek cietumā

Francijā četriem adventistiem piespriesta brīvības atņemšana uz 3 – 6 gadiem par varmācīgu eksorcisma veikšanu.

Lasīt tālāk »


Septītās dienas adventistu mācības aprises

Septītās dienas adventisti noraida stingri formulētas un vēsturiski noteiktas ticības apliecības. Adventistu ticības pamati ir apkopoti 27 artikulos (“Ticības postulātos”).

Lasīt tālāk »


Septītās dienas adventistu izcelsme un vēsture

XIX gs. sākumā Eiropā un Amerikā sākās dažādas atmodas kustības. No vienas puses, tā bija piētiski metodisko strāvojumu atdzimšana pēc tam, kad XVIII gs. apgaismība arī baznīcā bija iekarojusi ievērojamu vietu.

No otras puses, to cēloņi meklējami satricinājumos, kurus izraisīja jaunā laika ekonomiskās un sociālās krīzes, kuras Eiropā pirmoreiz sevi spēcīgi pieteica laikā starp Franču revolūciju un 1848. revolūcijas gadu. Šajā gadījumā tajās parādījās apokaliptiski vaibsti. Arī Savienotajās Valstīs tajā laikā lielu iespaidu uz ticīgo aprindām atstāja bibliski apokaliptiskas idejas, kaut arī tur valdīja pavisam citi apstākļi un jau veidojās ticība tehniskajam progresam.

Lasīt tālāk »