128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par sektanti

Kāpuri ir līdzīgi jūsmotājiem

Tauriņš vairojas šādi: vispirms tas ir kāpurs, kas karājas pie sienas un vēlāk iekūņojas. Pavasarī, kad saules stari sāk sildīt, kūniņa saplīst un no tās izlido tauriņš. Kad tauriņam pienāk laiks mirt, tas apsēžas uz koka zara vai lapas un izdēj garu olu virteni. No olām izšķiļas jauni kāpuri.

Kāpuri ir līdzīgi jūsmotājiem

Lasīt tālāk »Noevaņģelizēt līdz nāvei

Ķīnā seši Visuvarenā Dieva baznīcas locekļi brutālā veidā mēģinājuši noevaņģelizēt kādu sievieti.

noevaņģelizēt līdz nāvei

Lasīt tālāk »


Kā atbildēt mormoņiem

Diezgan bieži Latvijas pilsētu ielās redzam uzvalkos, atbilstoši laika apstākļiem, tērpušos jaunekļus, kas uzrunā gājējus, piedāvājot parunāt par Dievu, basketbolu un bezmaksas angļu valodas kursiem. Viņus tautā sauc par mormoņiem.

Kā atbildēt mormoņiem

Lasīt tālāk »


Kāpēc Evaņģēlijs nepaliek ilgi nesagrozīts?

Tad Jēzus viņiem sacīja: “Vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem.” [Jņ.12:35]

Kāpēc Evaņģēlijs nepaliek ilgi nesagrozīts?

Lasīt tālāk »


Ticība un pārticība

Mani mīļie, atcerēsimies Svēto Rakstu vārdus, ka mantkārība ir mūsos [Mt.7:22], ka no mantkārības ir jāsargās [Lk.12:15], lai tā pat vārda pēc būtu sveša kristietim [Ef.5:3], vispār lai tā nav kristiešu dzīvē [Ebr.13:5], jo tā nenāk no Dieva [1.Jņ.2:16 ] un manta pati par sevi neko nenozīmē [1.Tim.6:17; Mt.16:26]. Turklāt Dieva Vārds brīdina, ka ir sektanti maldu mācītāji-biznesmeņi [2.Pēt.2:3].

Ticība un pārticība

Lasīt tālāk »