115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?Tu redzi arhīvu par sekošana Jēzum

Atbrīvojošā patiesība

Savā sarunā ar jūdiem Jēzus saka: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ.8:31-32) Tātad atbrīvojošā patiesība ir atrodama sekošanā Jēzum, māceklībā.

atbrīvojošā patiesība

Lasīt tālāk »Aicinājums sekot

Jēzus viņam saka: .. “Tu seko Man”. [Jņ.21:19]

Jēzus aicinājums sekot

Lasīt tālāk »


Sekošana Kristum

“Kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē.” [1.Jņ.4:17]

Sekošana Kristum

Lasīt tālāk »