71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?



Tu redzi arhīvu par sastapšanās ar Dievu

Pie žēlastības troņa

Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsas, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem. [2.Moz.25:22]

pie žēlastības troņa

Lasīt tālāk »