37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?Tu redzi arhīvu par Sāra

Mūsu prāts vai Dieva vārds

Ābrahāms nezaudēja ticības spēku, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi ­- viņam varēja būt jau simts gadu ­- un ka pamiris arī Sāras mātes klēpis. [Rom.4:19]

Lasīt tālāk »