81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par samaitātības stāvoklis

Cilvēka samaitātais prāts un griba

Svētie Raksti ļoti sīki apraksta iedzimtās samaitātības sekas cilvēka prāta spējās un viņa gribā. Attiecībā uz intelektu, iedzimtais grēks nozīmē pilnīgu garīgās gaismas trūkumu, kā rezultātā cilvēks pēc savas dabas nav spējīgs izzināt un saprast Dieva vārda patiesības, kuras attiecas uz viņa atgriešanos un pestīšanu.

Cilvēka samaitātais prāts un griba

Lasīt tālāk »Iedzimtā grēka definīcija

Iedzimtais grēks jeb samaitātības stāvoklis, kurš sekoja Ādama pārkāpumam un iedzimst visos viņa pēcnācējos, sevī ietver: a) pārmatoto vainu un b) pārmantoto samaitātību.

Lasīt tālāk »


Nūdistiem neļauj noturēt dievkalpojumus

Kristīgie nūdisti Nīderlandē pēc citu baznīcēnu skaļajiem protestiem atcēluši plānoto dievkalpojumu, jo medijos parādījušās ziņas par pirmo nūdistu parkā notikušo misi izraisīja saniknotu telefonzvanu plūdus no konservatīvajiem kristiešiem.

Lasīt tālāk »