173. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Jēzus?Tu redzi arhīvu par samaitātības augļi

Cīņa ar bezdievību un pasaulīgām iekārēm

Ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit (Rom.8:13).

Cīņa ar bezdievību un pasaulīgām iekārēm

Lasīt tālāk »