99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?Tu redzi arhīvu par samaitāšana ellē

Bailes no cilvēkiem

“Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.” [Sal.pam.29:25]

bailes no cilvēkiem

Lasīt tālāk »