297. Kas veic kristību?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par salīdzinošā tabula

Līdzības par Dieva valstību

Līdzībās Jēzus mācīja, ka “Dieva valstība ir kā..”. Reizēm viena konkrēta jautājuma ilustrēšanai Viņš izmantoja vairākas līdzības. Tādēļ šajā tabulā dažās ailēs minētas vairākas līdzības. Caur šīm patiesībām Svētais Gars apgaismos jūsu izpratni un vadīs jūsu dzīvi.

Līdzības par Dieva valstību

Lasīt tālāk »Dažādas mācības par grēku un piedošanu

Dievs apsola jūs svētīt, dāvājot izpratni par Svēto Rakstu mācību. Šajā tabulā var redzēt, ko dažādas baznīcas māca par grēku un piedošanu. Mēs lūdzam, lai dievišķās piedošanas svētība pieaug līdz ar jūsu izpratni par Viņa atklāsmi (Ef.1:17).

Dažādas mācības par grēku un piedošanu

Lasīt tālāk »


Dieva vārda skaidra izpratne

Dieva brīnišķīgais vārds ir viss, kas mums vajadzīgs ticībai un mūžīgai dzīvībai!

Dieva vārda skaidra izpratne

Lasīt tālāk »


Atšķirīgie uzskati par dievkalpojumu

Daudzi cilvēki uzskata, ka Dievs pieņem jebkādu pielūgšanu un kalpošanu, ja vien tā tiek darīta no sirds. Tā nav! Samarijas sievietei, Jēzus teica: “Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz” (Jņ.4:23).

Atšķirīgie uzskati par dievkalpojumu

Lasīt tālāk »


Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lai gan reizēm ir grūti saprast Atklāsmes grāmatu tās daudzo simbolu dēļ, patiesībā tā piedāvā pavisam vienkāršu pēdējo laiku aprakstu, kā to ievēroja arī pirmie kristieši. Piemēram, izlasot Atklāsmes grāmatu un pārējos Rakstus, pirmie kristieši pēdējos laikus interpretēja šādi: “[Jēzus] sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos… Mēs ticam …miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.” Gadsimtiem ilgi šī Atklāsmes grāmatā pamatotā vienkāršā pēdējo laiku izpratne dominēja kristīgajā mācībā.

Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lasīt tālāk »


 1  2 »