195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?Tu redzi arhīvu par salīdzinošā tabula

Dažādas mācības par grēku un piedošanu

Dievs apsola jūs svētīt, dāvājot izpratni par Svēto Rakstu mācību. Šajā tabulā var redzēt, ko dažādas baznīcas māca par grēku un piedošanu. Mēs lūdzam, lai dievišķās piedošanas svētība pieaug līdz ar jūsu izpratni par Viņa atklāsmi (Ef.1:17).

Dažādas mācības par grēku un piedošanu

Lasīt tālāk »Dieva vārda skaidra izpratne

Dieva brīnišķīgais vārds ir viss, kas mums vajadzīgs ticībai un mūžīgai dzīvībai!

Dieva vārda skaidra izpratne

Lasīt tālāk »


Atšķirīgie uzskati par dievkalpojumu

Daudzi cilvēki uzskata, ka Dievs pieņem jebkādu pielūgšanu un kalpošanu, ja vien tā tiek darīta no sirds. Tā nav! Samarijas sievietei, Jēzus teica: “Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz” (Jņ.4:23).

Atšķirīgie uzskati par dievkalpojumu

Lasīt tālāk »


Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lai gan reizēm ir grūti saprast Atklāsmes grāmatu tās daudzo simbolu dēļ, patiesībā tā piedāvā pavisam vienkāršu pēdējo laiku aprakstu, kā to ievēroja arī pirmie kristieši. Piemēram, izlasot Atklāsmes grāmatu un pārējos Rakstus, pirmie kristieši pēdējos laikus interpretēja šādi: “[Jēzus] sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos… Mēs ticam …miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.” Gadsimtiem ilgi šī Atklāsmes grāmatā pamatotā vienkāršā pēdējo laiku izpratne dominēja kristīgajā mācībā.

Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lasīt tālāk »


Dažādība taisnošanas mācībā

Tikai Dieva žēlastības un Viņa sirds apžēlošanās dēļ Viņš pieņēma sava Dēla nopelnus grēcinieku taisnošanai. Tā tiek viņiem dota kā jauna, nevainojama esamība – “būt taisnotam”! Viņiem tiek piešķirts Kristus taisnums [2.Kor.5:21] un viņi tiek atbrīvoti no grēka parāda, vainas un pelnītā soda [Rom.4:7-8]. No Dieva viedokļa viss, kas nepieciešams, lai grēciniekiem atvērtu debesis, ir jau izdarīts [2.Kor.5:19]. Ja piedošanu saņēmušais grēcinieks ir izlīdzis ar Dievu, viņš izjūt arī iekšēju mieru un pārliecību par savu pestīšanu. Atverot ticības durvis, visi grēcinieki tiek aicināti debesu valstībā [2.Kor.5:20; Rom.5:1-2].

Dažādība taisnošanas mācībā

Lasīt tālāk »