348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?Tu redzi arhīvu par salīdzināšanās ar Dievu

Rīcība vietnieciskā atbildībā

Ne no rūgtas rezignācijas par nedziedināmo plaisu strap kristīgo un pasaulīgo, bet gan no prieka par notikušo pasaules salīdzināšanos ar Dievu, no miera, kas gūts Jēzū Kristū paveiktajā pestīšanas darbā, nāk Jaunās Derības vārdi par kristīgio rīcību, rodas Kalna sprediķis. (Mateja evaņģēlija 5. – 7.nodaļa)

rīcība pēc Kalna sprediķa

Lasīt tālāk »Glābšanas līdzeklis

“Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” [1.Jņ.1:7]

Glābšanas līdzeklis

Lasīt tālāk »