41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?Tu redzi arhīvu par sakrālās celtnes

Jūrnieku baznīca

Arhitekts Penti Kareoja ir autors unikālai būvei Helsinkos. Tā ir jaunā osta, kuras kompleksā ietilpst arī Seafarers Centrē – jūrnieku baznīca, kuras modernā arhitektūrā iezīmējas uz biroju un konteineru kompleksa fona.

Lasīt tālāk »Draudze ārpus likuma

Diskriminācija un demokrātijas pārkāpumi Lukašenko pārvaldītajā Baltkrievijā turpinās. Tas jūtams arī attiecībā uz evaņģēliskajām draudzēm.

Lasīt tālāk »


Draud noskalot baznīcu

Kā ziņo Dagen sadarbībā ar Latvijas Kristīgo Radio, baznīcas mūsdienu Zviedrijā piedzīvo dažādus likteņus.

Lasīt tālāk »


Baznīcu iesvēta par sinagogu

Septembra beigās Bīlefeldas pilsētā, Vācijā, pirmo reizi iesvētīja sinagogu, kas atrodas kādreizējā baznīcas ēkā.

Lasīt tālāk »


Mošeja Jēzum

Jordānā Madaba pilsētā tika atklāta mošeja, kura veltīta “pravietim” Jēzum Kristum. Jāatgādina, ka musulmaņi uzskata Jēzu Kristu par vienu no praviešiem, nevis Pestītāju.

Lasīt tālāk »