335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par sabiedrības prominences

Tas Kungs jau nāk

Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos,” saka Tas Kungs, “un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!” [Ps.12:6]

Tas Kungs jau nāk

Lasīt tālāk »