338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?Tu redzi arhīvu par runātais vārds

Par Vārdu kā Radītāju

“Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa.” (Jņ.1:3)

Par Vārdu kā Radītāju

Lasīt tālāk »Dieva vārda atklāsme iesniedzas dziļā senatnē

Dievs atklāja sevi Ādamam un Ievai vēl pirms grēkā krišanas. Viņš gribēja, lai tie Viņu pazītu un zinātu Viņa gribu, Viņš uzrunāja tos (1.Moz.1:28; 1.Moz.2:16-17).

Dieva vārda atklāsme iesniedzas dziļā senatnē

Lasīt tālāk »


Atšķiršana, ko veic Svētais Gars

Lasot Luteru, atkal un atkal sastopam jēdzienus “izšķiršanās”, “atšķiršana”, “atškirības” un “pretiškības”. Visos šajos gadījumos runa principā ir par atšķirību starp to, ko cilvēki dara, grib un domā, un to, ko dara, plāno un grib Dievs.

atšķiršana, ko veic Svētais Gars

Lasīt tālāk »