66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?Tu redzi arhīvu par revolūcija

Revolūcija no kristīgā viedokļa

“Revolūcija” ir parādība, kas bieži atspoguļota romantiskā gaismā un ietērpā. Cilvēki, ilgodamies pēc revolūcijas, bieži iedomājas to kā brīnišķīgu lietu, ko veiks daži varoņi, iznīcinot gandrīz visu ļaunumu sabiedrībā un uzsākot jaunu ēru, un ir pārliecināti, ka visi būs par to pateicīgi un laimīgi un iestāsies labklājība.

revolūcija no kristīgā viedokļa

Lasīt tālāk »Kristietis un evolūcija

Evolūcija ir termins, ar kuru bieži raksturo teoriju, ka visas dzīvības formas attīstījušās no vienkāršākām uz sarežģītākām formām.

Kristietis un evolūcija

Lasīt tālāk »