245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?Tu redzi arhīvu par Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi

Pamudinājums dzīvot kā kristiešiem

“Jūsu lielīšanās nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm.” [1.Kor.5:6-8]

Lasīt tālāk »