284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?Tu redzi arhīvu par Reliģiskais unionisms

Bibliskas kopības neiespējamība ar heterodoksām baznīcām

Nule kā sacītais nebūt nenozīmē, ka reliģiskais unionisms (sinkrētisms) būtu jāuzskata par pieļaujamu vai, vēl jo mazāk, atzīstamu parādību. Vārdi “ar mīlestību pret visiem” patiešām attiecas uz visiem cilvēkiem, jo kristiešiem ir jāmīl visus cilvēkus [Mt.22:39; 5:44; 1.Jņ.3:17-18], taču tie nebūt nenozīmē, ka kristiešiem būtu jāsamierinās ar viltus praviešiem un viņu maldiem [Mt.7:15; Gal.1:8-9]. Rakstu norādījumi šajā jautājumā ir gan skaidri, gan pārliecinoši [Rom.16:17; Gal.5:9; 2.Jņ.1-10-11; Tit.3:9-11; 1.Tim.1:3-7; 2.Kor.6:14-18].

kopības neiespējamība

Lasīt tālāk »