18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Rakstu atklāsme

Vārds “Dievs”

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepamet nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. [2.Moz.20:7]

vārds "Dievs" uz pleca

Lasīt tālāk »Nepareizie spriedumi par Dievu

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma [Ef.1:9].

Nepareizie spriedumi par Dievu

Lasīt tālāk »


No jauna atrastā vienība

Ikkatram, kas lasa Jauno Derību, kaut arī tikai virspusēji, jāievēro, ka tur šī pasaule ar sašķeltību, konfliktu, ētisko problemātiku, ir kā nogrimusi.

No jauna atrastā vienība

Lasīt tālāk »


Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Šie nedaudzie izteikumi par Dieva vārdu labi raksturo to nopietnību un izpratnes dziļumu, kas piemita Mārtiņa Lutera attieksmei pret Dieva vārdā doto atklāsmi.

Lutera izpratne par Svētajiem Rakstiem

Lasīt tālāk »


Ticēt mākoņu stūmējiiem

Vīlušies rietumu zinātnē un medicīnā, ļaudis ar apbrīnojamu naivumu un bērnišķīgu dedzību pievēršas austrumu reliģiskajai filozofijai un medicīnai plaukst un zeļ dažādi pulciņi, skolas un kustības.

Lasīt tālāk »


 1  2 »