198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?Tu redzi arhīvu par radīšanas mācība

Bibliskais izziņas pamats mācībai par radīšanu

Bībeles liecība par to, ka pasauli radījis Trīsvienīgais Dievs, gan kristīgajā draudzē, gan ārpus tās, aizvien no jauna sastop iebildumus, atspēkojumus un konkurējošus uzskatus.

Bibliskais izziņas pamats mācībai par radīšanu

Lasīt tālāk »Radīšanas Vārdā mēs pazīstam Radītāju

Tas Dievs rada Vārdā, tas nozīmē, ka radīšana ir Dieva pavēle un rīkojums, un šī pavēle ir brīva.

Radīšanas Vārdā

Lasīt tālāk »


Iesākums, kas nav laika nosacījums

Nepastāv arī jautājums par to, kāpēc bija radīšana, kāds ir Dieva pasaules plāns, kādēļ nepieciešama radīšana – nupat šos jautājumus uz visiem laikiem atbildēja un kā bezdievīgus jautājumus atmaskoja teikums: iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.

Lasīt tālāk »


Radīšanas kārtība

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Dievs nav radījis visas lietas “uzreiz, bet gan pakāpeniski, ievērojot apbrīnojamu [radīšanas] kārtību”. Kā to apliecina 1.Mozus grāmatas pirmā nodaļa, Dievs, radot visas lietas, sāka ar zemāko un turpināja ar sarežģītāko, līdz, visbeidzot, Viņš izveidoja cilvēku kā sava radošā darba vainagojumu.

Radīšanas kārtība

Lasīt tālāk »


Radīšanas definīcija

Atšķirībā no pagāniskā panteisma, kurš uzskata visumu par Dieva izpausmes jeb emanācijas formu, tādējādi pielīdzinot Dievu visumam, un no pagāniskā duālisma, kurš apgalvo, ka matērija ir pastāvējusi mūžīgi (bezveidīga viela; neesošais) un patreizējā pasaulē kāda dievība (prāts; esošais) tai ir vienkārši piešķīrusi formu, Svētie Raksti māca, ka trīsvienīgais Dievs ir no nekā radījis visas lietas, kuras pastāv ārpus Viņa, proti, visumu.

Lasīt tālāk »